TEENUSED

Teostame järgmisi töid kõikjal LÕUNA-EESTIS

  • Mistahes kaevetööd mistahes maastikul;

  • Uute maa- ja metsaparandussüsteemide ehitus; 

  • Olemasolevate kuivendussüsteemide rekonstrueerimine ja hooldus, sh drenaazhisüsteemide pesu; 

  • Võsa ja metsa likvideerimine giljotiiniga;

  • Truupide ja veeviimarite paigaldus;

  • Elektrikaablite paigaldus lahtisel ja kinnisel meetodil;  

  • Septikute paigaldamine.