1. "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised"  2013
2. Maaparandusseadus 
3. Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus
4. Artikkel Tarvastu Poldri rekonstrueerimisest Maalehes