Matteron OÜ koondab endas enam kui 30 viljakat aastat maaparandustööde kogemust. Meie ekspertiis on kaevetööd ning mistahes hüdrotehnilised väljakutsed - veekogude ehitus ja puhastamine, põllu-  ja metsamaa kuivendussüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine.  Samuti hoolitseme võsastunud maa ja veejuhtmete hoolduse eest.  

Meie pikaajalised koostööpartnerid on Lõuna-Eesti maaparandusühistud, RMK ning Põllumajandusamet.  Matteron OÜ on registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER).

Juhatuse esimees 
Madis Aednik